Sny na prodej představují 25 událostí, které se odehrávají každý den po setmění. Výběr je zaměřen na pohyblivé obrazy, které vznikly v období od roku 2014 do současnosti. Spíše než o tematickou kontextualizaci děl jde o jejich sběr v rámci českého prostředí. Sny na prodej v mnohém navazují na způsob mapování pohyblivých obrazů, kterému se již desátým rokem věnuje sekce Jiné vize v rámci olomouckého festivalu PAF. Namísto přímé konfrontace vybraných děl jejich vystavením nebo prezentací v kinosále bude každé dílo představeno samostatně během jednoho z 25 dní.

Název pásma je přejat z filmu Dreams That Money Can Buy (1947), který natočil v americkém exilu německý umělec Hans Richter. Tímto dílem je někdy vymezován pomyslný konec klasické (první) avantgardy. Na filmu se autorsky podílela i řada dalších umělců – Alexander Calder, Marcel Duchamp, Max Ernst, Fernand Léger nebo Man Ray – jejich přístup k pohyblivému obrazu v rámci filmu ilustruje i stále aktuální dělení mezi volným tvůrčím nakládáním s materiálem k záznamu obrazu – nebo naopak cizelováním formátu projekce a potažmo celého díla jako součásti kinematografie.

čtvrtek 7. dubna 2016

7.4. Petr Krátký & Viktor Takáč, Horizont událostí

169 min, performance, 2016
Podle teorií, měl Velký třesk a následné rozpínání vesmíru počátek v bodu zvaném singularita, kdy se veškerá hmota současného vesmíru kondenzovala do neuvěřitelně malého, hmotného a hustého bodu, který když dosáhl svého maxima, explodoval.

Možné podoby těchto fantazií se logicky stali již od počátku kinematografie jedním z hlavních témat studií, továren na sny a stali se páteří vědeckofantastického žánru, zkráceně sci-fi, dle anglického názvu science fiction.

PK & VT

Žádné komentáře:

Okomentovat